Lista provisional admitidos arquitéctos/a técnicos

Lista provisional admitidos arquitéctos/a técnicos

Lista provisional admitidos arquitéctos/a técnicos

Publicado o decreto 544 do 23/05/2017 polo que se aproba a lista provisional de admitídos/as no proceso de selección ao posto de arquitecto/a técnico/a mediante o sistema de concurso oposición-libre.
Outórgase un prazo de 5 días hábiles para que os aspirantes poidan emendar a documentación presentada.

Descargas
Ligazóns