Acta da comisión avaliadora do proceso selectivo para a creación lista aspitantes bibliotecaria/o, axudante de arquivo

Acta da comisión avaliadora do proceso selectivo para a creación lista aspitantes bibliotecaria/o, axudante de arquivo

Acta da comisión avaliadora do proceso selectivo para a creación lista aspitantes bibliotecaria/o, axudante de arquivo

Publicada a acta do 24 de maio de 2017 relativa ao proceso selectivo para a creación lista aspitantes bibliotecaria/o, axudante de  arquivo. A acta elevarase á alcaldía para que dite a resolución de aprobación de aspirantes.

Descargas