Lista Auxiliares axuda no Fogar

Lista Auxiliares axuda no Fogar

A lista de aspirantes creada terá vixencia ata o 31.12.2020. Non obstante, a dita lista quedará anulada automaticamente se antes da finalización da súa vixencia se convoca un novo proceso selectivo e se aproba unha nova lista de aspirantes.

Descargas
Ligazóns