Anuncio de cobranza de padróns de novembro do SAF a través da Lei de dependencia e Programa básico

Anuncio de cobranza de padróns de novembro do SAF a través da Lei de dependencia e Programa básico

Por Resolución da Alcaldía núm. 167/2017, de 10 de febreiro, aprobáronse os padróns fiscais correspondentes ao mes de novembro do 2016 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar.

Ligazóns