Aprobación inicial de modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento do exercicio 2015, prorrogado

Aprobación inicial de modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento do exercicio 2015, prorrogado

Publicado no BOP do 14 de setembro o anuncio relativo a aprobación inicial de modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento do exercicio 2015, prorrogado

Ligazóns