Normas de cobranza segunda voluntaria 2017

Normas de cobranza segunda voluntaria 2017

Publicado no BOP do 29 de setembro as normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do segundo semestre do exercicio 2017. Ver aquí