Padrón de auga, saneamento, canon de auga e canon de vertedura do terceiro trimestre de 2017

Padrón de auga, saneamento, canon de auga e canon de vertedura do terceiro trimestre de 2017

Ligazóns