Resolución complementaria do nomeamento dun conserxe interino

Resolución complementaria do nomeamento dun conserxe interino

Publicada a resolución 485/2018 do 30 de abril de 2018 que completa a resolución da alcadía núm. 429/2018 relativo ao nomeamento de funcionario conserxe interino.

Descargas