Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do primeiro semestre do exercicio 2018.

Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do primeiro semestre do exercicio 2018.

Publicadas as  Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do primeiro semestre do exercicio 2018.

O prazo de ingreso voluntario será do 12 de marzo ao 16 de maio, ambos inclusive.

Para máis información consulte o enlace achegado

Ligazóns