Anuncio de cobranza do padrón correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2018 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Anuncio de cobranza do padrón correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2018 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado no BOP do 29 de outubro o anuncio de cobranza do padrón correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2018 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Ligazóns