Anuncio aprobación inicial expedientes modificativos de crédito

Anuncio aprobación inicial expedientes modificativos de crédito

Publicado no BOP do 5 de novembro os anuncios da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 17/2018 e 19/2018

Ligazóns