Anuncio nomeamento funcionario interino oficial sepultureiro

Anuncio nomeamento funcionario interino oficial sepultureiro

Publicado o anuncio relativo ao nomeanto como funcionario interino dunha praza do grupo: C subgrupo: C2; escala: administración especial; subescala: servizos especiais; denominación: oficial sepultureiro para a sustitucion transitoria durante o período de incapacidade temporal e de ser o caso, vacacións do empregado municipal adscrito ao posto co código 06.02.00.02 da RPT.

Descargas