Bases reguladoras do concurso de méritos para a provisión dun posto de traballo vacante, reservado a persoal funcionario do concello de Fene, de administrativo/a da escala de administración xeral

Bases reguladoras do concurso de méritos para a provisión dun posto de traballo vacante, reservado a persoal funcionario do concello de Fene, de administrativo/a da escala de administración xeral

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 15 días hábiles, que se contarán dende o día seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

 

Ligazóns