Relación de postos de traballo que se ofertan aos aspirantes que superaron o proceso selectivo de 4 vacantes administrativo/a incluídas OEP 2017 (ANUNCIO CORREXIDO)

Relación de postos de traballo que se ofertan aos aspirantes que superaron o proceso selectivo de 4 vacantes administrativo/a incluídas OEP 2017 (ANUNCIO CORREXIDO)

Publicado a relación de postos de traballo que se ofertan aos aspirantes que superaron o proceso selectivo de 4 vacantes administrativo/a incluídas OEP 2017.

Os/as aspirantes seleccionados deberán presentar, nun prazo máximo de 20 días naturais dende esta publicación a solicitude de adxudicación de destino, con indicación de orde de preferencia sobre a totalidade dos postos de traballo.

 

nota: ver correccion erros do 21/02/2019

Descargas
Ligazóns