Relación de postos de traballo que se ofertan aos aspirantes que superaron o proceso selectivo de 4 vacantes administrativo/a incluídas OEP 2017

Relación de postos de traballo que se ofertan aos aspirantes que superaron o proceso selectivo de 4 vacantes administrativo/a incluídas OEP 2017

Publicado o anuncio do 21 de febreiro do 2019 relativo á adxudicación de destino de 4 prazas de administrativo

Os/as aspirantes seleccionados deberán presentar, nun prazo máximo de 20 días naturais dende esta publicación a solicitude de adxudicación de destino, con indicación de orde de preferencia sobre a totalidade dos postos de traballo.

Descargas