Anuncio resultado da baremación no concurso de méritos para a provisión dun posto de traballo vacante de administrativo/a da escala de Administración Xeral

Anuncio resultado da baremación no concurso de méritos para a provisión dun posto de traballo vacante de administrativo/a da escala de Administración Xeral

Reunido o tribunal de selección do concurso de méritos para a provisión dun posto de traballo vacante, reservado a persoal funcionario do Concello de Fene, de administrativo/a da escala de Administración Xeral, publícase o anuncio co resultado da baremación dos méritos aportados pola única aspirante ao posto. 

Descargas