Nomeamento funcionario interino auxiliar administrativo

Nomeamento funcionario interino auxiliar administrativo

Publicado o anuncio da resolución da alcaldía 545 do 31/05/2019 relativo ao nomeamento dun funcionario interino como auxiliar administrativo.

Requírese ao nomeado a  que proceda a tomar posesión da praza de funcionario interino no prazo improrrogable de tres días hábiles.

Descargas