Nomeamento funcionario interino peón tractorista

Nomeamento funcionario interino peón tractorista

Publicado o anuncio da resolución alcaldía 546/2019 do 31/05/2019 relativo ao nomeamento como funcionario interino para posto de peón tractorista.

Requírese ao nomeado a  que proceda a tomar posesión no prazo máximo de catro días hábiles, debendo achegar, con carácter previo a documentacion requirida.

Descargas