Convocatoria urxente do Pleno sesión do 11.07.2019, sesión constitutiva

Convocatoria urxente do Pleno sesión do 11.07.2019, sesión constitutiva

Convocatoria ao Concello Pleno á sesión extraordinaria urxente que se realizará na Casa Consistorial o 11.07.2019 ás 14.30 h en primeira convocatoria.

Descargas