Resultado do 1º exercizo da fase de oposición para brigadistas e condutor motobomba para prevención, vixianza e defensa contra os incendios forestais

Resultado do 1º exercizo da fase de oposición para brigadistas e condutor motobomba para prevención, vixianza e defensa contra os incendios forestais

Resultado do 1º exercizo da fase de oposición (proba do banco) para brigadistas e condutor motobomba e do 2º exercizo (proba de galego) aos aspirantes que non aportaron o celga correspondente.

Descargas