Anuncio aprobación de listas de aspirantes a brigadistas e condutor/a de vehículo motobomba

Anuncio aprobación de listas de aspirantes a brigadistas e condutor/a de vehículo motobomba

Aprobación, mediante RA núm. 717/2019, de tres listas de aspirantes a brigadistas de prevención, vixianza e defensa contra os incendios forestais e nova configuración da lista de aspirantes a condutor/a de vehículo motobomba. 

Descargas