Anuncio de cobranza do padrón 2.º trimestre auga, saneamento, canon de auga e coeficiente de verquido

Anuncio de cobranza do padrón 2.º trimestre auga, saneamento, canon de auga e coeficiente de verquido

Publicado no BOP do 06/08/2019 o anuncio de cobranza do padrón 2.º trimestre auga, saneamento, canon de auga e coeficiente de verquido.

Ligazóns