Resultado da baremación de méritos no proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña, anualidade 2019.

Resultado da baremación de méritos no proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña, anualidade 2019.

Reunido o tribunal do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal como peóns e oficial albanel, publícanse os resultados da valoración de méritos e convócase aos/ás aspirantes admitidos/as á realización do primeiro exercizo da fase de oposición (proba teórica e práctica).

Descargas