Anuncio nomeamento arquitecto técnico interino

Anuncio nomeamento arquitecto técnico interino

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento como funcionario interino dunha praza do grupo: a; subgrupo a2; escala: administración especial; subescala: técnica; denominación: arquitecto técnico, a para cubrir o posto vacante, por xubilación do titular no departamento de urbanismo.

Descargas