Resultados fase oposición PIL 2019

Resultados fase oposición PIL 2019

Publicado o anuncio relativo a fase de oposición para as prazas de peóns e oficial albanel.

Convócase aos aspirantes que a continuación se relacionan, que participan en ámbolos dous procesos e non acreditaron o CELGA 1 ou equivalente, á realización da PROBA ORAL DE GALEGO, que terá lugar o venres, día 23.08.2019, no Salón de Plenos do concello ás 9.00 horas

NOTA. PUBLICADOS RESULTADOS FINAIS. VER AQUÍ

Descargas
Ligazóns