Aviso de erro na normativa de matriculación nas escolas culturais municipais

Aviso de erro na normativa de matriculación nas escolas culturais municipais

Advertido un erro no cadro de franxas horarias de piano e horarios de solfexo a escoller, concretamente no apartado “Día e hora de piano no momento de efectuar a matriculación. As horas vanse cubrindo por rigorosa orde de inscrición” (páxinas 6 e 7 do libro distribuído), infórmase que os horarios correctos para as aulas de solfexo e piano son os que figuran no cadro que podes descargar nesta ligazón.

Descargas
Ligazóns