Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz titular do Xulgado de Fene 2019-2022

Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz titular do Xulgado de Fene 2019-2022

Publicado no BOP do 4 do 11 de 2019 as bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz titular do Xulgado de Fene 2019-2022.

As solicitudes presentaranse no rexistro de entrada de documentos do Concello de Fene no prazo de 10 días, a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Ligazóns