Anuncio do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión

Anuncio do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión

Anuncio relativo os acordos adoptados, na súa sesión do 30.01.2020, polo tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión segundo as bases aprobadas mediante Resolución da alcaldía 1212/2019, nomeado mediante Resolución de alcaldía 1295/2019.

Descargas