Anuncio relativo a aprobación lista de aspirantes a técnica de xestión

Anuncio relativo a aprobación lista de aspirantes a técnica de xestión

Publicado o anuncio relativo  a aprobación da lista de aspirantes a técnica de xestión conforme á proposta do tribunal cualificador feita na acta do 30.01.2020

Descargas