Anuncio nomeamento funcionaria interina técnica de xestión

Anuncio nomeamento funcionaria interina técnica de xestión

Publicado o anuncio do 20 de febreiro relativo ao nomeamento como funcionaria interina de técnica de xestión na modalidade de acumulación de tarefas.

Descargas