Nomeamento de funcionaria en prácticas no corpo da Policía Local do Concello de Fene

Nomeamento de funcionaria en prácticas no corpo da Policía Local do Concello de Fene

Publicado o anuncio no BOP do 11 de marzo relativo ao nomeamento de funcionaria en prácticas no corpo da Policía Local do Concello de Fene.

Ligazóns