Anuncio bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

Anuncio bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

Publicado o anuncio das bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón, mediante o sistema de concurso de méritos. 

NOTA: Publicada no BOP do venres 13 de marzo o anuncio relativo a corrección de erros nas bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón. Ver aquí

ACTUALIZACIÓN PRAZOS COVID19.  O prazo de presentación de instancias do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón, mediante o sistema de concurso de méritos convocado por Resolución da alcaldía 226/2020 e rectificado por Resolución da alcaldía 229/2020, conforme foi anunciado no BOP da Coruña os días 12 e 13 de marzo de que remataba o vindeiro 18 de marzo, ATÓPASE SUSPENDIDO DENDE O MOMENTO DA ENTRADA EN VIGOR DO RD 463/2020. 

As instancias que se presenten durante o período de suspensión non serán tidas en conta, sendo admitidas as presentadas ata o 14 de marzo inclusive e as que se presenten unha vez reanudado o prazo conforme á normativa anteriormente citada. Ver bando aquí

Descargas
Ligazóns