Modificación de erros bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

Modificación de erros bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

Decreto corrección de erro material advertido na Resolución da Alcaldía núm. 226/2020, de aprobación de bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón.

Descargas
Ligazóns