Anuncio polo que faise público a Resolución da alcaldía 279/2020 prorrogando as listas de aspirantes das prazas de peón e peón tractoristas

Anuncio polo que faise público a Resolución da alcaldía 279/2020 prorrogando as listas de aspirantes das prazas de peón e peón tractoristas

Publicada a resolución do 24 de marzo pola que se prorroga, mentres perdure a situación creada pola declaración do estado de alarma, a vixencia da lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de peón creada mediante Resolución da alcaldía núm. 163/2017, do 10.02.2017, e a lista de aspirantes a funcionario/a interino/a como peón-tractorista creada mediante Resolución da alcaldía núm. 226/2017, do 27.02.2017

Descargas