A Deputación Provincial amplía os prazos para realizar determinadas trámites tributarios e demora no inicio da campaña do Imposto sobre Vehículos

A Deputación Provincial amplía os prazos para realizar determinadas trámites tributarios e demora no inicio da campaña do Imposto sobre Vehículos

Aviso importante: ampliación dos prazos para realizar determinadas trámites tributarios e demora no inicio da campaña do Imposto sobre Vehículos


Os prazos para realizar determinados trámites tributarios amplíanse dacordo co Ártigo 33 do Real Decreto-Lei 8/2020 de medidas urxentes extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19, sen prexuízo das novas medidas lexislativas que podan tomarse.

A primeira voluntaria do ano, na que se cobran o Imposto de Vehículos e outras taxas, demórase ata novo aviso

A atención tributaria farase a través do correo electrónico atención.tributaria@dacoruna.gal e do teléfono gratuíto 900 132 204

Ligazóns