Como xestionar os residuos domésticos na crise sanitaria COVID19

Como xestionar os residuos domésticos na crise sanitaria COVID19

O Goberno de España publicou no Boletín Oficial do Estado a normativa a seguir en materia de residuos COVID-19.

Rogamos prestedes especial atención ao Anexo, onde se explica como xestionar os residuos domésticos.

Lembrade que no Concello de Fene a fracción "resto" deposítase no colector INORGÁNICO 

Grazas pola vosa colaboración.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd271