Anuncio prórroga lista traballador/a social

Anuncio prórroga lista traballador/a social

Publicado anuncio relativo á prórroga  mentres perdure a situación creada pola declaración do estado de alarma, a vixencia da lista de aspirantes a ser nomeados/as ou contratados/as, segundo o caso, como traballador/a, aprobada mediante Resolución da alcaldía núm. 1313/2016, do 05.12.2016

Descargas