Anuncio nomeamento traballadora social funcionaria interina

Anuncio nomeamento traballadora social funcionaria interina

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento dunha traballadora social como funcionaria interina para prestar servizos no Departamento de Benestar Social e Igualdade, que se considera indispensable para a protección xeral do interese xeral e o funcionamento básico dos servizos sociais municipais, tendo en conta a conformidade manifestada pola persoa proposta, de acordo co disposto no apartado 4º da Disposición Adicional 3ª do RD 463/2020.

Descargas