Convocatoria comisión de servizos posto técnico/a de xestión financeira e recadación

Convocatoria comisión de servizos posto técnico/a de xestión financeira e recadación

Publicada no BOP DO 17 de abril a convocatoria comisión de servizos posto técnico/a de xestión financeira e recadación. A2.

Posto: Técnico/a de xestión financeira e recadación.

Escala: Administración Especial

Subescala: Técnica

Grupo/Subgrupo de clasificación: A2

Nivel de complemento de destino: 26

Complemento específico anual: 8.500 €

Isto é, a provisión dun posto de traballo que se atopa vacante no Departamento de Xestión Económica do Concello, que se considera indispensable para o funcionamento básico dos servizos económicos municipais.

Prazo de presentación: 10 días naturais dende a publicación do anuncio no BOP da Coruña.

Descargas
Ligazóns