Anuncio contratación temporal de 3 auxiliares de policia local

Anuncio contratación temporal de 3 auxiliares de policia local

Publicado  o anuncio do 21 abril  relativo á contratación de 3 auxiliares de policía local, baixo a modalidade de obra ou servizo determinado, durante seis meses a xornada completa

Descargas