Anuncio de cobranza

Anuncio de cobranza

Publicado no BOP do 8 de maio, o anuncio de cobranza relativo aos padróns fiscais correspondentes ao mes de xullo do 2019 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar.

Ligazóns