Anuncio de acordos organizativos

Anuncio de acordos organizativos

Publicado no BOP do 8 de maio o anuncio relativo o acordo organizativo  polo que se determina a Concelleira Maria del Mar Piñeiro Otero como membro da Corporación que exercerá as súas funcións con dedicación parcial.

Ligazóns