Nomeamento dunha funcionaria interina, peona de obras

Nomeamento dunha funcionaria interina, peona de obras

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento dunha funcionaria interina, peona de obras, por considerarse indispensable para o funcionamento básico dos servizos, tendo en conta, ademais, a conformidade manifestada pola persoa proposta, de acordo co disposto nos apartados 3 e 4 da Disposición Adicional 3ª do RD 463/2020.

Descargas