Aprobación inicial modificación de crédito número 8/2020 de suplemento de crédito 1/2020

Aprobación inicial modificación de crédito número 8/2020 de suplemento de crédito 1/2020

Publicado no BOP 17 de xuño a a aprobación inicial modificación de crédito número 8/2020 de suplemento de crédito 1/2020