Aprobación padrón fiscal correspondente ao exercicio 2020 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Aprobación padrón fiscal correspondente ao exercicio 2020 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Publicado no BOP do 23 de xuño a aprobación do padrón fiscal correspondente ao exercicio 2020 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios.

O prazo de cobro, en período voluntario, será de dous meses contados a partir do día seguinte á publicación no BOP

Ligazóns