Plan Municipal de Prevención e defensa contra os incendios foresteais no Concello de Fene

Plan Municipal de Prevención e defensa contra os incendios foresteais no Concello de Fene

Aprobado o Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais do Concello de Fene, redactado pola Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SA (Segaga) informado favorablemente o 12.02.2020 polo subdirector xeral de Prevención Iñaki Bergaretxe Urdanpilleta, de acordo coa adscrición deste Concello ao Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SA, (Seaga) en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

Descargas
Ligazóns