NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de setembro de 2020.

NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de setembro de 2020.

O SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL, informa que como consecuencia da situación xerada pola evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 e có obxectivo de minimizar o seu impacto nas persoas demandantes, o Servizo Público de Emprego de Galicia adoptou a seguinte medida: NON SERÁ NECESARIO RENOVAR A DEMANDA DE EMPREGO ATA 30 DE SETEMBRO DE 2020”.

Para máis información:


Concello de Fene, Area de Formación e Emprego “Pancho Allegue”, Praza do Alcalde
Ramón José Souto González s/n, Teléfono 981 492 767. orientacion.laboral@fene.gal

Ligazóns