Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as nos procesos selectivo de creación listas aspirantes a prazas chofer conductor e peón/a tractorista.

Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as nos procesos selectivo de creación listas aspirantes a prazas chofer conductor e peón/a tractorista.

Publicado Anuncio do 29 de xuño de 2020 relativo a aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as nos procesos selectivo de creación listas aspirantes a prazas chofer conductor e peón/a tractorista.

Outórgase un prazo de dous días naturais para que as persoas aspirantes poidan emendar a documentación presentada

Descargas