Bando Municipal novidades nos colexios electorais de Chamoso e Ceip O Ramo de Barallobre

Bando Municipal novidades nos colexios electorais de Chamoso e Ceip O Ramo de Barallobre

Publicado Bando Municipal en relación coas novidades que afectan aos colexios electorais de Chamoso e Ceip O Ramo de Barallobre, co gallo das eleccións ao Parlamento de Galicia do 12.07.2020.

Descargas