Resultado da baremación do concurso de méritos no proceso selectivo lista de aspirantes a prazas de peón/a e convocatoria para a proba de galego.

Resultado da baremación do concurso de méritos no proceso selectivo lista de aspirantes a prazas de peón/a e convocatoria para a proba de galego.

Resultado da baremación do concurso de méritos no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a prazas de peón/a.

Concédense dous días hábiles aos/ás aspirantes para presentar alegacións.

Convócase aos/ás aspirantes que non acreditaron a posesión do CELGA1 ou equivalente a realizar a proba de galego o xoves 9 de xullo no salon de plenos da Casa do Concello.

Descargas